زمستان

 

 

 

 

هر صبح که از خواب بر می خیزم

بر شیشهء یخ گرفته

با سرانگشتان گرمم

نام ترا می نویسم

و از لابلای آن به بیرون می نگرم:

که کی بهار می آید؟

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007