تو و من

 

 

 

زمستان با گیسوان سپید

و دستان یخزده اش گذشت

و بهار با گیسوان سبزش

همه جا عطر گرم شگوفه پاشید

آری

       من رفتم

                     و تو آمدی...

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007