تنهایی

 

 

 

تیره گی شب

صدای باران

و تو که میان شب و باران دور می شوی

و من که دلم از عظمت تنهایی

                                         می لرزد...

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007