دریافت

 

 

 

ای عشق

             ای بهشتی نام

ای آتش عظیم

               تو دوزخی!

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007