افکار من

 

 

افکار من پوقانه های رنگین

که من همواره از یاد می برم

تار شان را در دست محکم گیرم

در آبی آسمان

با ابرها همراه می شوند...

 

افکارم را در قطره های باران

و رنگ گل ها

                 باز می شناسم...

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007