من و گنجشک و باد

زمستان

همشهری

بی خبری

 

دریافت

 

تو و من

 

تنهایی

 

زن افغان

 

محیط

 

افکار من

 

شیطان

 

بی تو

 

اعتراف

 

بوبوی من

 

دوست كوچك من

 

در تداوم فصل تهی دست...

 

پیراهن مشترک مادر

 

مهر تو 

مرگ خورشيد

هدیه نوروزی

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                   بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com