مجله میرمن کابل افغانستان

 

" پروین پژواک دوست صمیمی کودکان "

نوشتهء لیلی صراحت روشنی

 
 

اخبار هفته  کابل افغانستان

سال دوم، شماره دوم، شماره مسلسل 55، جدی 1368/جنوری 1989

" گوشواره های طلایی"

 

" بیشتر برای کودکان می نویسد "

نوشتهء ظاهر ایوبی

 
 

مصاحبه با خانم پروين پژواک

سونمال جنا  شاگرد کورس های زبان مادری دری در استکهلم

   
 

 

"پروین دریا را در شبنم می بیند"

 

گفت و شنودی از منیژه باختری با پروين پژواك

 

 

 

 

" وقتی که کلمات نفس میکشند!"

  گفتگوی پروین پژواک با یوسف علیخانی، اقتباس از جام جم

 

 

 

 

" دو ستارهء پرفروغ در آسمان هنر و ادب کشور ما"

نوشتهء جلال نورانی

 

 
 

مصاحبه با خانم پروين پژواک

نامه نگار جوان ایرانی آقای مهرداد مهرجو

 

 

مصاحبه ها                صفحهء نخست / پروين پژواك              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com