ماجرا های آرش

رمان برای اطفال و نوجوانان

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاش:  هژبر شینواری

صحفه آرا:  حشمت الله ناصری

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه

تاریخ چاپ:  قوس ۱۳۸۵، 2006 میلادی

محل چاپ:  کابل، افغانستان

 

 

گنج دری

کتاب آموزش زبان دری به كمك تصاویر  و سرگرمیها

 

شناسنامهء كتاب:

پروین پژواک و هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: ۱۳۸۵هجری شمسی، ۲۰۰۷میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     

پرنده باش

 مجموعه ای شعربرای اطفال

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی  از هژبر شینواری

تیراژ: 

تاریخ چاپ: 

محل چاپ:  ايران انتشارات

   
     
 

سلام مرجان

رمان

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین: هژبر شینواری

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: خزان ۱۳۸۲ هجری شمسی.، ۲۰۰۳ ميلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

د مرجانې سلام

رمان

 

د كتاب شناسنامه :

ليكونكي:  پروین پژواک

ژباړه:  شریفه هادی ساپۍ

طرح:  سید میثم حسینی

شمارګان:  ۱۰۰۰ نسخه

د چاپ تاریخ :  قوس ۱۳۸۵، 2006 میلادی

د چاپ محل: کابل / افغانستان / ۱۳۸۴

                  "د افغانستان د تعاون مرکز" 

 
     
     
 

نگینه و ستاره

 مجموعه ای از داستان های کوتاه

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول:  خزان ۱۳۸۰ ، 2001 میلادی

چاپ دوم:  خزان ۱۳۸۲ ، 2003 میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

مرگ خورشید

 مجموعه ای شعر

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ:  خزان ۱۳۸۱ ، 2002 میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

دريا در شبنم

 مجموعه ای شعرو طرح های ادبی

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

مسوول چاپ:  محمد عوض حصار نایی

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه

تاریخ چاپ:  بهار ۱۳۷۹ هجری شمسی، ۲۰۰۰ میلادی

محل چاپ:  مرکز نشرات صبور، پشاور

 
     

 

 

آثار چاپ شده             صفحهء نخست / پروين پژواك              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com