سحر برفی زمستان 1345 در شهر باستانی کابل به دنیا آمدم.

سال های کودکی ام در دامان خانواده پر مهر در شهر زیبای کابل و ده سرسبز"باغبانی" واقع در سرخرود ولایت ننگرهار گذشت.

 

دوازده سال تعلیمی ام در لیسه عالی ملالی و شش سال تحصیلی ام در انستیوت طبی ابوعلی سینای بلخی به همرایی دوستان یکدل خوش ترین و ماندگارترین دوران عمرم می باشند.

 

زندگی مهاجرت دوسال در پشاور و اینک سيزده سال در کانادا سال های دشوار عمرم بوده اند که موجودیت خانواده خوب  و فرزندان نازنین باعث گشته اند، بمانم و امید بورزم.

 

به خاطر کتاب های که تا اکنون از من به چاپ رسیده اند، ممنون یاری دوستانم و اعضای فامیلم بخصوص مادر عزیزم عفیفه پژواک، پدرم داکتر نعمت الله پژواک و همسر هنرمندم هژبر شینواری میباشم.

بيوگرافی                 صفحهء نخست / پروين پژواك             بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com