"مرجاني سلام"

 

 

 

د حساب اخیستونکي او عادل خدای په نامه!

 

زما د هیواد د میلیونونو یتیمانو تورو ورځو او بې ستورو شپو ته،

هغه جنکیو او هلکانو ته چې تر بې سرپرستۍ پرته بله ګناه نلري،

هغو مظلومانو ته چې په دې نړۍ کې یې نه څوک د پوښتنې شته او نه ددفاع چې لوی خدای (ج) به د قیامت پر ورځ له موږ هر یوه نه د هغو په باب پوښتنه کوي!

 

مقدمه ناشر:

 

مرکز تعاون افغانستان به سلسله برنامه های آموزشی برای زنان به چاپ یک سلسله کتاب های تحقیقی و پژوهشی توسط زنان به کمک مالی موسسهء حقوق و دموکراسی دست یازیده است.  نشر و پخش آثار زنان بی گمان روزنه های جدید را به روی آنان باز می کند.  زنان در افغانستان همواره در حاشیه قرار گرفته و زمینه ها و امکانات کمتر را برای رشد استعدادها و تبارز اندیشه ها و افکار خود داشته اند.  چاپ و نشر آثار پژوهشی و تحقیقی زنان آنان را متوجه مسوولیت خطیر شان در اجتماع امروزی می سازد و زمینه های فعالیت های بعدی آنان را میسر ساخته، آنها را قادر می سازد تا دست به پژوهش زده و آثار خود را به چاپ برسانند.  همچنان از نقش موثر این کتاب ها در ایجاد فرهنگ مطالعه نمیتوان انکار کرد.

بازتاب زنده گی زنان در افغانستان، فعالیت های آنان در عرصه های گوناگون، ضرورت ها و خواست های آنان و شناسایی مشکلات عمدهء آنان در اجتماع و خانواده از اهداف عمدهء این پروژه محسوب می گردد.

این پروژه بیشترینه جنبهء تشویقی دارد تا زنان بیشتر به کارهای این چنینی بپردازند.  کتاب ها در این سلسله متنوع هستند و بخش های گوناگونی را در بر می گیرند.  این کتاب ها به صورت رایگان توزیع خواهند شد.

در این سلسله همچنان مجموعه ای از مصاحبه ها که نماینگر طرز تفکر، دشواری ها و مشکلاتی که زنان هموراه به نام زن با آن دست به گریبان بوده اند، نیز به نشر رسیده است.   کتاب حاضر نیز گپ های دل زنانی است که شاید تا امروز جرات ابراز آن را نداشته اند، زیرا آنها را کسی مخاطب قرار نداده است.

بررسی و گزینش آثار به چاپ رسیده تحت نظر کمیسیونی متشکل از خانم های آگاه که همواره در راستای بهبود زنده گی زنان قلم و قدم می زنند، صورت گرفته است.  نظارت کلی را منیژه باختری، جاویده احمدی و شریفه ساپی به عهده داشته اند.

مرکز تعاون افغانستان و موسسه حقوق و دموکراسی برای تمام زنان کشور موفقیت و بهروزی تمنا دارند و امید دارند که با این گام هر چند کوچک سهم خود را در این راستا ایفا کرده باشند.

 

 

"د مرجانی سلام" د رمان په هكله:

 

"د مرجانی سلام" د فريده هود سيفی ليكنه

 

 

 

 

آثار چاپ شده             صفحهء نخست / پروين پژواك              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007