معرفی کتاب نگینه و ستاره

يک مجموعهء زيبا از داستان های کوتاه

 

نوشتهء مهدی بشير

 

نگینه و ستاره نام مجموعه ای از داستانهای شیرین و زیبا، دوست وهمکا ر خوب من محترمه داکتر پروین پژواک است. این کتاب در کابل توسط راکت های کور دشمنان فرهنگ مردم افغانستان با مطبعه دولتی یکجا به آتش کشیده شده بود و باردوم در کشور کانادا چاپ شده است.

از این نویسنده جوان تا کنون چند کتاب زیبا دیگر ننشر شده است که عبارتند از:

 

- ماجرا های آرش (رمان برای اطفال)

-  مرگ خورشید (مجموعه شعرهای پروین پژواک)

 - دریا در شبنم (مجموعه اشعار پروین پژواک )

 

پروین جان در زمستان سال 1345 در شهر زیبای کابل در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود . زمانی که من مدیر مسوول مجله "دکمکیانو انیس" بودم ، او  محصل فاکولته طب بود و در پهلوی تحصیل به سرودن اشعار مقبول ونوشتن داستان های جالب برای کودکان ونوجوانان میپرداخت، از وی داستان های زیادی در مجلۀ دکمکیانو انیس وسایر نشرات به چاپ رسیده است.

 

مجموعه  نگینه و ستاره که شامل 12 داستان کوتاه، جا لب وخواندنی بوده، در 124 صفحه با قطع وصحافت زیبا از طرف "انتشارات هژبر" در کشور کانادا با تیراژ 500 نسخه  چاپ شده است. در صحفه اول این کتاب آمده است:

" مادر دل است و پدر عقل، با اینهمه هر گز دلی چنین پیر و عقل و عقلی چنین شیفته ء دل ندیده ام! " 

"با اخلاص و محبت بی پایان اهدا به مادرم عفیفه پژواک و پدرم نعمت الله پژواک"

 

 همچنان او در جای دیگر در این کتاب می نويسد:

 

"شبی در کودکی ستاره کوچکی از آسمان میان دستانم سقوط کرد و من آن را در باغچه ء حویلی ما کاشتم.

ستاره را کسی ندید. چه روز در نور آفتاب پنهان بود و شب که بر باغچه نور میپاشید، جز من کسی بیدار نبود.

اکنون آن ستاره بزرگ گشته و شگوفه نموده است . شکوفه های با رنگ  گرما و با عطر نور.

چون شگوفه ها به ثمر رسیدند، هر رهگذری را میوه یی از نور خواهم بخشید تا هسته اش را در خاک بکارد و باغی از ستاره در زمین بروید."

 

او اکنون مادر است و مصروفیت هایش خيلی بیشتر شده است ، ولی  پروین جان واقعآ کودکان و نو جوانان را از صمیم قلب دوست دارد و همیشه بفکر آنهاست تا داستان و یا شعر نوی برای آنها بنویسد و یا بسراید.  .

 

 نقاشی ها و دیزاین های این کتاب از دوست و همکا ر دیگرم، جوان پر کار و با استعداد، کارتونیست شناخته شده کشور محترم هژبر شینواری همسفر و همسرهنرمند داکتر پروین پژواک میباشد.

نوشتهء مهدی بشير

 

نگینه و ستاره             صفحهء نخست / پروين پژواك                 بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com