گنج دری

کتاب آموزش زبان دری به كمك تصاویر  و سرگرمیها

 

شناسنامهء كتاب:

پروین پژواک و هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: ۱۳۸۵هجری شمسی، ۲۰۰۷میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     

پرنده باش

 مجموعه ای شعربرای اطفال

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی  از هژبر شینواری

تیراژ: 

تاریخ چاپ: 

محل چاپ:  ايران انتشارات

   

 

 

آثار برای اطفال             صفحهء نخست /  هژبرشينواری                 بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com