"... آب و توسعه"

 

"دو ناآشنای با هم آشنا" اهدا به استاد واصف باختری و احمد شاملو

 

"...و آن درخت نیمه کج باز هم شگوفه خواهد کرد." اهدا به همه شاگردان و فارغان ليسهء عالی استقلال

 

در سوگ يك هنرمند جوان شير آقا رحيمی

 

اهدا به هنرمند يكتا و دوست بی همتا  ظاهر هويدا

 

زاخيل و" رنج های مسيح" بخش اول

زاخيل و" رنج های مسيح" بخش دوم

 

"من آمده ام كه عشق فرياد كنم"

 

" یاسمن بویی مرا دیوانه کرد... " اهدا به استاد سرآهنگ سر تاج موسيقی شرق

 

"صدای گرم گندمزارهای ننگرهار" اهدا به ملنگ جان شاعری از بستر رنج و اندوه

 

 سيد ادريس شاه بزرگمردی از  " شرق جادويی"

 

"این چه شوریست که بر دور قمر می بینم..." به یاد دوست سفر کرده میرمن پروین!

 

در حاشیه ای كتاب "ما باشنده گان دیرینهء این سرزمین"

 

در حاشیه ای كتاب "يک آسمان گنجشک" مجموعه شعر محمد حسين محمدی برای اطفال

  

 

 

 

 

 

     

نگاشته ها               صفحهء نخست /  هژبرشينواری            بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com