سباوون

شماره سوم، جوزا 1367، شماره مسلسل نهم

 

"یک فلم کارتونی در حال تهیه"

 

نوشتهءنعمت حسینی

 

 

فلم کارتونی که یکی از پدیده های جدید ولی سخت دشوار سینمایی است، امروز در جهان شیفته گان و دلبسته گانی فراوان دارد.  دست اندرکاران سینمای ما با آنکه کارهای درخوری را در ساخت فلم انجام داده اند، تا حال در زمینه گامی را برنداشته اند و اما تازه قرار است تعدادی از هنرمندان در این زمینه نیز فلمی را تهیه بدارند که کاری است سخت در خور توجه.  ما با یکتن از این هنرمندان به نام هژبر شینواری مصاحبه یی نموده ایم:

 

شما چگونه به فکر ساختن فلم کارتونی (انیمیشن) شدید؟

 

از زمانه هایی که در کشور تلویزون وجود نداشت و تنها وسیلهء ارایه تصاویر متحرک را سینما تشکیل می داد، دنیای سحرانگیز و رویایی فلم های انیمیشن مرا شیفته خود ساخته بود.  بارها فلم های کارتونی را مشاهده می کردم و سخت علاقه داشتم که خود نیز زنده گیم را وقف ساختن اینگونه فلم ها بسازم.  روی همین علاقه بود که پانزده سال قبل که هنوز خردسال بودم تصمیم به ساختن فلم های کارتونی گرفتم و در این مورد با محترم ظاهر هویدا مشوره نمودم.  او در این مورد مرا زیاد تشویق نمود.  کار را آغاز کردم ولی به نسبت نداشتن تجربه کافی به ناکامی مواجه شدم.  اما مطالعه در این زمینه را رها نکردم تا اینکه تصادفا با محترم حیات الله حیاتی فلمبردار موفق آشنا شدم.  او از این اندیشه ام استقبال کرد و کار را بار دیگر آغاز کردم.  بعدها دو تن از نقاشان جوان حسن صامدی و محترم پروین پژواک نیز به این جمع پیوستند و با همکاری طاقت فرسا مرا یاری رسانیدند.  همان بود که کار را به گونه گروپی با تجربه بیشتر پیگیری نمودیم.

 

فلمی را که تهیه می نماید، چه نام دارد؟

این فلم کوتاه کارتونی "تمرین" نام دارد.

 

فلم تان در حدود چند دقیقه است؟

در حدود پنج دقیقه.

 

تصاویر آن توسط کی ها نقاشی شده اند؟

توسط خودم، حسن صامدی و پروین پژواک.

 

برای هر دقیقه فلم به تعداد چند تصویر لازم است؟

برای هر دقیقه در حدود بیش از یک هزار و چهارصد تصویر.

 

موزیک متن فلم را کی ساخته است؟

آن را محترم اسد بدیع تهیه نموده است.

 

کار تان تا چه حد پیش رفته است؟

کار فلم کوتاه پنج دقیقه یی، سیاه و سفید و شانزده ملی متری ما رو به تکمیل است و باید در زمینه فلمبرداری آن از محترم حيات الله حیاتی سپاسگذاری نمایم که ما را سخت یاری رسانیده است.

 

مصاحبه ها               هژبرشينواری             بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com