"در فاصلهء بين دو انفجار"

مجموعه ای طرح و كارتون

 

 

 

 

اهدا به کسانی که در بین این دو فاصله زیستند، رزمیدند، آفریدند و به جاودانه پیوستند!

 

سال ها قبل نخستین مجموعه از طرح ها و کارتون هایم زیر نام "کارتون هایی از افغانستان" در شهر کابل به چاپ رسید.  ماجرای کتاب از همان آغاز جالب بود.  به خاطر دارم روزی احمد بشیر رویگر که آن زمان وزیر اطلاعات و کلتور بود، برایم گفت:  هژبر سال ها گذشت و دلت نخواست تا مجموعه ای از کارهایت چاپ شود.  اگر راضی باشی دلم می خواهد تا مجموعه ای از کارهایت را چاپ کنیم.

گفتم:  آن مجموعهء را که دل شما می خواهد من نمی خواهم و آنچه که من می خواهم چاپ نخواهد شد.

گفت:  با هم تلاش می کنیم...

ما تلاش خود را کردیم و کتابم چاپ شد.  ولی کمیسیون موجود "غرض یابی" دولت فرمان توزیع آن را نداد که نداد.  البته "دلایلی" هم  داشت.  تا چشم بهم زدیم، دولت تعویض شد و مثل همه مردم چشم براه کابل اشک شادی و شوق در چشمان ما حلقه بست و درخشید، ولی دریغ و درد چه زود خشکید.  تلاش های جدید در فضای جدید نیز به خاطر رهایی کتابم به جایی نرسید.  البته که اینبار هم "دلایلی" وجود داشت و بالاخره در برابر چشمان از حدقه برآمده ام کارهایم در همان زادگاه و زندانش یکجا با مطبعه دولتی آتش گرفت و خاکستر شد.  به جز از چند فورمهء تصحیح و چند جلدی که دزدانه از مطبعه کشیده شده بود، چیزی باقی نماند. 

در این اواخر در اینجا و آنجا آثاری از آن مجموعه ام را که به چاپ می رسند، دیدم.  اول خوشحال شدم و به علاقمندی آدم های که از آتش نهراسیده اند و کتابی را ناجی بوده اند، آفرین گفتم.  ولی با ملاحظهء نام های تازه و ناآشنایی که در پای آثارم امضا می شوند، بیشتر به ماهیت این نوع علاقمندی فرهنگی پی بردم و متاثر شدم.  چه آثار چاپ شده در مجموعهء نخستینم یادآور لحظات پر از دلهره ولی شیرین و زیبای جوانی در کنار یاران همدل، زیر سقف خانهء مشترک همه ما می باشد.  در حقیقت آثار مذکور در فاصله های کوتاه بین انفجارات و حوادث پیهم ترسیم شده است.  روزگاری که هر لحظه اش گویا لحظات بازپسین بود و هر روزی که از خانه به دفتر، مکتب، پوهنتون، دکان یا فابریکه می رفتی، با چنان نگاهی به خانه و عزیزانت نظر می کردی که گویی هرگز برنخواهی گشت و این دیدار آخرین است...

روی همین منظور کوشش شده است تا کتاب حاضر حاوی همه طرح ها و تصاویر چاپ شده در کتاب نخستینم باشد.  آنچه را که در این مجموعه به شما پیشکش می نمایم، محصول دنیایی سحرانگیز است که با همه زیبایی ها و زشتی هایش در من وجود دارد و من در آن زیست می کنم.  دنیای رویایی که من آن را دوست دارم و او نیز همواره با من مهربان و در تغییر بوده است.  اگر در آثارم نکاتی را دریافتید که مغایر با عقاید و دنیای شماست، متاثر نشوید و مرا بیگانه و دشمن نپندارید.   چه زیبایی این جهان پهناور در تلون رنگ ها و تفاوت های آن است.  چه بهتر که به عقاید، آرا و افکار همدیگر گوش فرا دهیم.  تحمل اندیشه های همدیگر را بیاموزیم تا خود تحمل شویم و از کجا که این صبوری و تحمل به درک متقابل و همدلی نه انجامد؟

 

هژبر شینواری

 

"در فاصلهء بين دو انفجار"

در این كتاب می خوانید:

 

در بارهء كتاب "در فاصلهء بين دو انفجار":

"در پرواز آزاد خطوط گریزندهء کارتون"

 نوشته زلمی بابا کوهی

 

كارتونهايي در "فاصله بين دو انفجار"

نوشتهء صبورالله سياه سنگ

 

 "هژبر شینواری و کارتون هایش "

 نوشتهء مهدی بشیر

 

 

آثار چاپ شده                صفحهء نخست /  هژبرشينواری              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com