"گل و گل من كابل من"

سفرنامه

 

 

 

تقدیم به همسرم، به پرهمایم، به رویای دریایم و به سیاووش و آرشم!

 

 

من همواره با زبان طرح ها، تصاویر، کارتون ها و فلم هایم سخن گفته ام.  هرگز فکر نمی کردم که کار به اینجاهایش بکشد و من خامه بردارم و چیزی بنویسم.  به هر صورت اینطور شد و دلیل هم داشت.  دو ماه قبل بعد از یک دهه دوری از وطن من و همسرم پروین پژواک از تاریخ 11 تا 15 ماه می امسال جهت اشتراک در اجلاس دومین کنفرانس جامعه مدنی افغانستان سفری کوتاه به کابل داشتیم. 

زمانی که از کابل برگشتیم دوستان هر کجایی که بودند، با ما تماس گرفته در مورد وطن می پرسیدند و ما هم تا حد توان پاسخ می گفتیم.  ولی با تعجب متوجه شدم که در چند جمله محدود نمیتوان همه چشمدیدها و برداشت ها را قصه کرد.  همین بود که دل به دریا زدم، خامه برداشتم و شمه ای کوچک از آن همه احساس، عاطفه و هیجان را صادقانه با شما یاران همدل و دردمند قسمت کردم.  آرزو دارم تا از دریچه مشترک با شما که روزنهء نور و امید است به شهر و مردمی که دوست شان داریم، دیده باشم.

هژبر شینواری

 

"گل و گل من كابل من"

در این كتاب می خوانید:

 

در بارهء كتاب "گل و گل من كابل من"

 

آثار چاپ شده              صفحهء نخست /  هژبرشينواری              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com