هژبر شینواری

 

بعد از مدت ها صفحهء انترنتی "فردا" را باز کردم.  نخستین چیزی که چشمم به آن خورد، عنوان "کارتون های از رحیمی" بود که در قسمت بالای آن (Updated:  9th Jan) نوشته شده بود.  اشک در دیده گانم حلقه بست، چه با دریغ و حسرت که "کارتون های از رحیمی" دیگر تاریخ نو نخواهند خورد و ذهن جوان و هنرمند محترم شیرآقا رحیمی دیگر نخواهد آفرید.

 

 

با محترم شیرآقا رحیمی از نزدیک آشنا نبودم ولی با کارهایش در اکتوبر سال 2005 از طریق سایت "فردا" آشنا شدم.  جرقه ای از امید در قلبم درخشید و تولد کارتونیستی با استعداد و توانمند را برای فامیل هنر و مطبوعات افغانستان نوید داد.  مسلهء

 همکاری او با سایت انترنتی "فردا" با پشتکار و علاقمندی ادامه یافت.  در هر شماره از "فردا" شاهد کارهای تازه ای از او بودم که شجاعانه در مذمت از اهریمن سیاه جنگ، نیروهای واپسگرا و بی عدالتی ها تصویر می شدند.  بعد هم پل ارتباط توسط ایمیل بین ما برقرار شد و با دنیای عاطفی همدیگر بیشتر آشنا شدیم. 

چند روز قبل که تازه از سفر کابل برگشته بودم، دوستی ضمن صحبت تیلفونی برایم گفت:  "... همشهری تازه ای داریم که جوان نهایت با استعداد و هنرمند پرتلاش است.  در طی چند ماه گذشته دو نمایشنامهء تیاتر را در شهر ما اجرا کرده است.  اینک برای نمایشگاهی از آثارش آماده گی می گیرد و از همه مهمتر اینکه در عرصهء کارتون دم و قدم می زند... او علاقمند است تا با تو ملاقات نماید."  با شنیدن نام شیرآقای رحیمی خیلی خوشحال شدم و ملاقات را در نخستین فرصت به ختم همان هفته موکل کردم که کاش نمی کردم.  با درد و حسرت که نمی دانستم تا آخر هفته فرصت باقی نخواهد بود و اجل هر آن در کمین نشسته است.  آری فقط دو روز بعد از آن صحبت تیلفونی یعنی به تاریخ 15 جنوری 2007 شیرآقای رحمی در حادثه ای دلخراش ترافیکی در نیمه شبی سرد و یخبندان داعی اجل را لبیک گفت.  او از این دارفانی به دارباقی شتافت و شهری را در سوگ خویش نشاند.  روحش شاد و بهشت برین منزلگه اش باد.

محترم شیرآقای رحیمی سی و پنج سال قبل از امروز در شهر کابل به دنیا آمد.  در اثر جنگ های ویرانگر داخلی نخست به ایران و سپس به آذربایجان مهاجر شد.  در اگست سال 2005 به کانادا آمد.  اول در شهر ویندزر و از ماه سپتامبر 2006 در شهر همیلتون رحل اقامت افگند.  حادثهء تاثرآور و درگذشت نابهنگام او نه تنها همسر مهربان و هفت فرزندش را، بلکه همه مردم و بخصوص هموطنان مقیم شهر همیلتون کانادا را سوگوار نموده است.  از بارگاه ایزد متعال برای محترم شیرآقای رحیمی آرامش و آمرزش و برای همه اعضای محترم خانواده اش صبر جمیل مسلت دارم.

هژبر شینواری

24 جنوری 2007

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاشته ها          هژبرشينواری        بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com